Koupíme Vaši společnost a budeme pokračovat ve Vašem odkazu

Smokestack je jedním z prvních Search Fundů ve střední Evropě a na rozdíl od tradičního pojetí kombinuje mnohaleté transakční a operativní zkušenosti zakladatele.

Osobní přístup a dlouhodobá perspektiva

Vaší společnosti se budeme věnovat v rámci operativního řízení na denní bázi v místě jejího působení.

Transparentní zdroje kapitálu a integrita

Renomovaní investoři z celého světa s jasným původem majetku.

Koupíme Vaši společnost a budeme pokračovat ve Vašem odkazu
Osobní přístup a dlouhodobá perspektiva
Transparentní zdroje kapitálu a integrita

Smokestack © 2024

Se skupinou privátních a institucionálních, převážně mezinárodních investorů, přinášíme na česko-slovenský trh silnou míru integrity v rámci ověřeného konceptu řešícího otázku nástupnictví jedné společnosti a jejího zakladatele.

Hledáme jednu úspěšnou a ziskovou českou nebo slovenskou společnost, které se budeme po její koupi věnovat na denní bázi, na 120%.

Budeme pokračovat ve vizi zakladatele a poskytneme Vaší společnosti prostor pro dlouhodobý růst a udržitelný rozvoj bez překotných změn.

Nemáme investiční horizont. Vaši společnost jsme schopni vlastnit a provozovat po dobu 5 let, ale také po dobu 10 nebo 15 let. Nebo ji už taky nikdy neprodáme.

Hledáme firem

1

Investiční kapitál (M CZK)

500+

Partnerů

21

Kontinuita

100%

"Přinášíme mnohaleté zkušenosti zakladatele a úspěšných mezinárodních investorů s řízením a rozvojem firem napříč obory, z trhů celého světa."

Hledáme jednu stabilní, rostoucí a ziskovou společnost s provozním ziskem (EBITDA) vyšším než 25 milionů Kč.

Velikost

  • Tržby > 100M Kč
  • EBITDA > 25M Kč
  • EBITDA > 10%

Odvětví

  • Necyklické odvětví
  • Stabilní zákaznický kmen
  • Unikátní produkt či služba

Řešení

  • Zachování vize zakladatele
  • Flexibilní, rychlá a jednoduchá transakce
  • Optimální řešení pro Vás i Vaši společnost
  Private Equity Konkurence
Cíle kupujícího Další firma do portfolia a hledání dalšího akvizičního cíle 100% naší pozornosti řízení a dlouhodobému rozvoji Vaší firmy Akvizice oddělení podporujícího strategii větší společnosti
Vize zakladatele Není brána v úvahu Zachována Upravena na vizi kupující společnosti
Budoucnost prodávajícího Povinnost zůstat, nebo odejít dle rozhodnutí kupujícího Flexibilní, přizůsobena přáním prodávajícího Povinnost zůstat, nebo odejít dle rozhodnutí kupujícího
Přidaná hodnota Maximalizace zisku snížením nákladům a zvýšením zadlužení Dlouhodobý udržitelný růst společnosi s důrazem na její rozvoj Sloučení oddělení a snížení nákladů
Zdroje financování Penzijní fondy, institucionální investoři, banky, pojišťovny,… Úspěšní podnikatelé a privátní investoři z celého světa Sloučení oddělení a snížení nákladů
Podmínky prodeje Standardní podmínky Maximálně přizpůsobené podávajícímu Nízká flexibilita
Časový horziont 3 - 5 let Dlouhodobý, časově neomezený Neznámý
Martin Komínek
Martin Komínek
martin@smokestack.cz

Martin působil v posledních více než 10 letech v oblasti podnikových transakcí, restrukturalizací a operativního managementu, prací pro privátní, profesionální investory.

Má zkušenosti jak z výrobních, tak i distribučních společností, především v energetice, strojírenství, IT, farmacii, online a výrobním průmyslu, s obraty od desítek milionů po jednotky miliard českých korun, v rámci středoevropského regionu a Německa.

Martin řídil nebo se podílel na restrukturalizacích společností Schnell Motoren AG, Technistone, eD System a Peníze.cz. Od roku 2016 působil v energeticko-strojírenské skupině Tedom a jako člen představenstva zodpovědný za finance, akvizice a strategický rozvoj. Významně se podílel na více než zdvojnásobení její velikosti a úspěšném prodeji v roce 2020. Martin vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zeptejte se nás na cokoliv, jsme zcela transparentní.

Kolik firem plánujete v rámci Smokestack koupit?

Pouze jednu jedinou.

Znamená to, že se této investici budete věnovat více než standardní Private Equity fondy/finanční investor?

Ano, zakladatel se přestěhuje do oblasti, kde firma působí a bude se jí na denní bázi věnovat, bez ohledu na její lokalitu.

Co budete s mou společností dělat, když Vám ji prodám?

Budeme pokračovat ve Vaší dobré práci a pracovat v rámci operativního řízení na tom, aby Vaše společnost dále stabilně rostla a rozvíjela Váš odkaz.

Musím po prodeji ve společnosti zůstat další dva roky jako to chtějí ostatní zájemci?

Nikoliv, vzhledem k tomu, že budeme společnost manažersky řídit, jsme schopni celou transakci flexibilně přizpůsobit Vašim preferencím a potřebám.

Plánujete společnost za 5 let prodat, jako to dělají fondy a ostatní finanční investoři?

Neplánujeme, plánujeme maximálně využít potenciál Vaší společnosti a počítáme s tím, že to může trvat 5, ale i 10, nebo 15 let. Stejně tak je možné, že i po patnácti letech budeme stále vidět další potenciál a společnost budeme provozovat po několik desetiletí, tak jako doposud Vy.

Kdo za Smokestack stojí, kdo bude nákup společnosti financovat?

Smokestack je skupina kterou tvoří zakladatel a dalších 20, převážně mezinárodních investorů, kteří disponují různými zkušenostmi, z mnoha odvětví a zemí celého světa. Jde o podnikatele, kteří tak jako Vy své společnosti vybudovali a v některých případech i prodali a chtějí se podílet na dalším dlouhodobém a úspěšném příběhu, privátní investory, zkušené vrcholové manažery, rodinné firmy nebo dlouhodobé institucionální investory.